Aktualne oferty pracy


Informacje dla pracodawców


Wyślij nam swoje CV


Skontaktuj się z nami
Słowniczek holendersko-polski PDF Drukuj Email
Porady

aanslagbiljet – formularz podatkowy
ANW – renta rodzinna
AOW – podstawowa emerytura
Arbeidsinspectie – Inspekcja Pracy
arbeidsovereenkomst – umowa o pracę
Arbodienst – służba bhp i medycyny pracy

basispakket – pakiet podstawowy ubezpieczenia zdrowotnego
basisschool – szkoła podstawowa
bedrijf – firma
Belastingdienst – Urząd Skarbowy
BSN nummer – numer obywatelski, (połączenie polskiego numeru PESEL i NIP)

CAO – układ zbiorowy pracy

GBA – gminny dział ewidencji ludności
gemeente – gmina, także: urząd miasta lub gminy

huisvesting – zakwaterowanie
huur – czynsz
huurtoeslag – dodatek mieszkaniowy

inburgeringscursus – kurs integracyjny (obejmujący naukę języka niderlandzkiego)
IND – Urząd Imigracji i Naturalizacji

jaaropgave – roczne zeznanie podatkowe, (odpowiednik polskiego PIT11)

Kamer van Koophandel – Izba Handlowa
kinderdagverblijf – żłobek/przedszkole dla dzieci od 1,5 roku do 4 lat
kinderopvangtoeslag – dodatek na opiekę nad dziećmi
kindertoeslag – dodatek rodzinny
klacht – skarga

loonbelasting – podatek dochodowy
loonstrookje – pasek wypłaty

onderwijsnummer – numer oświatowy dziecka

premie volksverzekeringen
– składka na ubezpieczenia społeczne

Sofinummer
– numer identyfikacji podatkowej, (odpowiednik polskiego numeru NIP)

uitkering – świadczenie, wypłata
uitzendbureau – agencja pracy tymczasowej
uurloon – stawka godzinowa

vakantietoeslag – dodatek urlopowy
vakbond – związek zawodowy
verzekering – ubezpieczenie

werkgever – pracodawca
werknemer – pracownik
WIA-uitkering renta z tytułu niezdolności do pracy
WW – zasiłek dla bezrobotnych

ziekengeld – wynagrodzenie chorobowe
ziektekosten – koszty opieki medycznej
ziektewetuitkering – zasiłek chorobowy
zorgpasje – karta identyfikacyjna ubezpieczenia zdrowotnego
zorgtoeslag – dodatek zdrowotny
zorgverzekeraar – ubezpieczyciel zdrowotny
ZZP – firma jednoosobowa

 

[powrót na górę]