Aktualne oferty pracy


Informacje dla pracodawców


Wyślij nam swoje CV


Skontaktuj się z nami
Niemcy PDF Drukuj Email
Zwrot podatku z zagranicy

Rozliczymy dla Ciebie zwrot podatku oraz zawnioskujemy o zasiłek na dziecko: KINDERGELD


Zwrot podatku:

  • Zaświadczenie podatkowe Lohnsteuerbescheinigung.
  • Karta podatkowa Lohnsteuerkarte.
Oba w/w dokumenty zaświadczają całkowite zarobki uzyskane w trakcie roku podatkowego i są odpowiednie do składania zeznania podatkowego. Różnica polega na tym, że Lohnsteuerbescheinigung zawiera tylko zarobki uzyskane u jednego pracodawcy i jeżeli w ciągu roku istniało kilka stosunków pracy, to powinny istnieć osobne zaświadczenie z każdego z nich. Na Lohnsteuerkarte, mogą natomiast być dopisywane zarobki uzyskane w kolejnych firmach.

Uwaga! Karty podatkowe od kilku lat wychodzą z użycia, ze względu wprowadzenie systemu elektronicznego przekazywania danych o zarobkach do urzędu skarbowego i brak karty podatkowej to dziś już raczej reguła niż wyjątek.

Zaświadczenie Abrechnung der Brutto-Netto-Bezüge.
Jest to comiesięczne rozliczenie zarobku, które nie jest wystarczające do rocznego rozliczenia podatkowego. Może być jednak przydatne do ustalenia zwrotu podatku, gdyż zawiera kwotę zarobków od początku zatrudnienia.

Poza tym mogą być przydatne takie dokumenty jak zaświadczenie o stanie rodzinnym, kopie zameldowania z miejsca pobytu w Niemczech oraz kilka innych dokumentów zależnie od indywidualnej sytuacji pracownika i ulg podatkowych, o które się występuje. Dokumentowanie ulg ma znaczenie szczególnie w przypadku wyższych zarobków.

ZAPRASZAMY DO ROZLICZENIA ZWROTU U NAS.

Zmiany w Kindergeld

7 lipca 2015 roku Rada Federalna Niemiec zatwierdziła podwyżkę świadczeń rodzinnych między innymi zasiłku na dziecko tzw. Kindergeld. Zasiłek na dziecko zwiększa się w dwóch etapach, od 1 stycznia 2015 roku o 4 euro, a w 2016 roku o kolejne 2 euro i będzie wynosił:

Zasiłek na:

do dnia 31.12.2014 kwota miesięczna

od dnia 01.01.2015

kwota miesięczna

od dnia 01.01.2016

kwota miesięczna

I i II dziecko

184 euro

188 euro

190 euro

III dziecko

190 euro

184 euro

196 euro

IV i więcej

215 euro

219 euro

221 euro

Zasiłek zwiększa się z mocą wsteczną. Oznacza, że dla osób które pobierały Kindergeld w 2015 roku Urząd Familienkasse przewidział wyrównanie świadczeń za okresy od stycznia 2015 o 4 euro na każde dziecko. W tym celu nie jest wymagane złożenie dodatkowe wniosku. Osobą którym został przyznany zasiłek Kindergeld Familienkasse wkrótce wypłaci różnicę kwot automatycznie z urzędu.

Kilka słów o Kindergeld

Prawo do zasiłku Kindergeld przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka (np. dzieci przysposobione, wnukowie, dzieci z pierwszego małżeństwa przebywające w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, dzieci nieślubne ) należy spełnić jednak kilka podstawowych warunków. Podstawowym kryterium jest wspólny adres zameldowania wnioskodawcy z dzieckiem. Niemiecki przepisy mówią, że Kindergeld wypłacany jest osobie u której w gospodarstwie domowym dziecko przebywa. Dopuszczalne jest jeżeli dziecko mieszka poza gospodarstwem domowym wnioskodawcy w celu kształcenia . Drugim ważnym warunkiem jest posiadanie nieograniczonego obowiązku podatkowe w Niemczech wnioskodawcy lub jego małżonka/ małżonki. Nieograniczony obowiązek podatkowy reguluje § 1 EStG – Niemieckiej ustawy o podatku dochodowym. W rozumieniu §1 punkt 1 EStG nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech podlega osoba która przebywa na terenie Niemiec powyżej 183 dni , posiada meldunek na terenie Niemiec lub jeżeli nie spełniana powyższych kryteriów to na odstawie § 1 punkt 3 EStG złożyła wniosek o potraktowanie jako rezydenta podatkowego.

Kindergeld wypłacane jest do 25 roku życia dla dziecka uczącego się lub jeżeli dziecko nie się nie uczy ale nie ukończyło 21 roku życia i jest zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy. Kindergeld przyznawany jest bez granicy wiekowej dzieciom które z powodu niepełnosprawności fizycznej lub umysłowej nie są w stanie się utrzymać, warunkiem jest to, że niepełnosprawność wystąpiła przed 25 rokiem życia.

Jeżeli pobierany jest zasiłek rodzinny w Polsce bez obaw można wnioskować o zasiłek rodzinny Kindergel w Niemczech. W tym przypadku kwota niemieckiego świadczenia zostanie pomniejszona o kwotę zasiłku pobieranego w Polsce.