Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ochrona informacji prywatnych dotyczących Użytkowników naszego serwisu jest bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, byście mogli czuć się bezpiecznie przeglądając nasze strony internetowe. Polityka prywatności dotyczy wszelkiego rodzaju informacji prywatnych i danych osobowych zebranych za pośrednictwem stron internetowych w celach, dla których są one zbierane i przetwarzane.


Przetwarzanie danych osobowych.

W celu prawidłowej realizacji usług Flexible Anna Hochuł przetwarza dane osobowe Klientów, w tym: imię, nazwisko, adres, nr rachunku bankowego, adres e-mail, nr telefonu. Flexible Anna Hochuł przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i stosuje, wymagane przez przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Flexible Anna Hochuł danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody, uniemożliwia zrealizowanie usług i/lub komunikację z Państwem. Pozyskane dane osobowe przechowywane są przez okres nie dłuższy, niż wymagany przepisami prawa.

Administratorem danych osobowych jest Flexible Anna Hochuł, z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Łączna 11, o numerze NIP 8862277382. Przetwarzamy dane w celu realizacji usług i transakcji, w tym też celu możemy powierzać, w niezbędnym zakresie, przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym.


Prawo do informacji i odwołania zgody na przetwarzanie danych

Przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i zmiany oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

W przypadku chęci odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy takie oświadczenie przesłać do nas drogą mailową na adres: administrator@flexible.pl lub listownie, na adres siedziby firmy. Podejmiemy wówczas działania niezbędne w celu niezwłocznego i nieodpłatnego zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych i ich usunięcia z naszych baz.